ΠΤΥΧΙΑ

Nivel A2

Περιγραφή

Exam paper Time Format
Reading Comprehension 60 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις. Οι  5 είναι πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε ένα κείμενο. Οι 12 αντιστοίχησης και 8 συμπλήρωσης κενών.
Writing 50 minutes Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν μια φόρμα και γραφή ενός κειμένου είτε mail ή μία κάρτα ή φιλικό γράμμα.
Listening Comprehension 35 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν τους σύντομους, απλούς διαλόγους και πληροφορίες με την επιλογή των σωστών απαντήσεων. 5 πολλαπλής επιλογής 13 αντιστοιχήσεις και 7 συμπλήρωσης κενών.
Speaking 15 minutes Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό του , να περιγράψει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του.

Στο τεστ δεν υπάρχει διάλειμμα.

Χρησιμότητα:

Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα. Απευθύνεται περισσότερο για παιδιά και εφήβους μέχρι 15 ετών. 

Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο  Μάιο και Νοέμβριο.