ΠΤΥΧΙΑ

Nivel C2

Περιγραφή:

Exam paper Time Format

Reading Comprehension


Listening Comprehension

105 minutes Οι υποψήφιοι για το Nivel C2 πρέπει να απαντήσουν σε 18 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε κείμενα και 6 συμπλήρωση κενών και 35 αντιστοιχήσεις, εκ των οποίων τα 12 είναι βασισμένα σε ένα ακουστικό.

Writing


Listening Comprehension

150 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν μια έκθεση βασισμένη σε ένα ακουστικό, ένα άρθρο και μια κριτική να επεξεργαστεί ένα κείμενο και να γράψει ένα άρθρο βασισμένο σε ένα σχεδιάγραμμα.
Speaking 20 minutes Ο υποψήφιος μέσα σε 20 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να αναπτύξει ένα θέμα βασισμένο σε 2 κείμενα και 2 σχεδιαγράμματα που του έχουν δοθεί να προετοιμάσει, να τοποθετηθεί σε τίτλους ειδήσεων εφημερίδας και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του.

Χρησιμότητα:


Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτατο επίπεδο επικοινωνίας και να του χορηγηθεί άδεια διδασκαλίας.

Περίοδοι Εξετάσεων:


Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Nivel C2 διεξάγονται δύο φορές το χρόνο Μάιο και Νοέμβριο.