ΠΤΥΧΙΑ

Nivel B2

Περιγραφή:

Exam paper Time Format
Reading Comprehension 70 minutes Οι υποψήφιοι για το Nivel B2 πρέπει να απαντήσουν σε 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε κείμενα και 6 συμπλήρωση κενών.
Writing 80 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο κείμενα και ένα άρθρο
Listening Comprehension 40 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν  με την μέθοδο της πολλαπλής επιλογής και τις αντιστοιχήσεις..
Speaking 10-15 minutes Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για ένα θέμα , να αναλύσει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά)

Χρησιμότητα:

Η απόκτηση του διπλώματος Nivel B2 βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της Ισπανική γλώσσα σε επίπεδο όπου μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες της συνθήκες της καθημερινής ζωής.


Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο Μάιο και Νοέμβριο.