ΠΤΥΧΙΑ

Nivel A1 Escolar

Περιγραφή

Exam paper Time Format
Reading Comprehension 45 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις. Οι  5 είναι πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε ένα κείμενο. Οι 12 αντιστοίχησης και 8 συμπλήρωσης κενών.
Writing 25 minutes Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν μια φόρμα και γραφή ενός κειμένου είτε mail ή μία κάρτα ή φιλικό γράμμα.
Listening Comprehension 20 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν τους σύντομους, απλούς διαλόγους και πληροφορίες με την επιλογή των σωστών απαντήσεων. 5 πολλαπλής επιλογής 13 αντιστοιχήσεις και 7 συμπλήρωσης κενών.
Speaking 15 minutes Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό του, την καθημερινότητα του,  και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του και να αναλύσει και να περιγράψει φωτογραφίες.

Στο τεστ δεν υπάρχει διάλειμμα.

Χρησιμότητα:

Η απόκτηση  του Nivel  A1 διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα. Απευθύνεται περισσότερο για παιδιά και εφήβους μέχρι 15 ετών.

Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο Μάιο και Νοέμβριο.