Γερμανικά για ενήλικες

ΠΤΥΧΙΑ

B2 Zertifikat Deutsch für Jugendliche

 B2 Zertifikat Deutsch für Jugendliche


Για την εξέταση B2 Zertifikat Deutsch für Jugendliche συνίσταται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους έως 16.


Το Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του είναι σε θέση να κατανοεί σύνθετα, εκτενή κείμενα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον και στις σπουδές του. Είναι σε θέση να εκφράζει τις απόψεις του λεπτομερώς και με σαφήνεια με καλά δομημένο λόγο πάνω σε σύνθετα θέματα και να χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους νοηματικής σύνδεσης.

Τα μέρη της εξέτασης

1. Γραπτή ομαδική εξέταση (190 λεπτά)

  • Ο εξεταζόμενος για το B2 Zertifikat Deutsch für Jugendliche διαβάζει διάφορα κείμενα από σύγχρονα μέσα, όπως αγγελίες, αποσπάσματα από καταλόγους, κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.
  • Ο σπουδαστής συμπληρώνει λέξεις που λείπουν σε γραπτό κείμενο..Ακούτε συνομιλίες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κατόπιν διορθώνετε ή συμπληρώνετε αυτά που ακούσατε και αντιστοιχείτε φράσεις. Επιπλέον ακούτε μια συνέντευξη για κάποιο επίκαιρο, κοινωνικό θέμα και απαντάτε στα ζητούμενα.
  • Εκφράζει γραπτά την άποψή σας για κάποιο δημοσιογραφικό άρθρο και διορθώνετε μια επιστολή.


2. Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική (15 ή 10 λεπτά αντίστοιχα)

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στους συνομιλητές σας (μεταξύ των οποίων κάποιοι που μιλούν τα γερμανικά ως μητρική γλώσσα), παίρνετε θέση πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα και έρχεσθε προφορικά σε συνεννόηση με μια συνυποψήφια / έναν συνυποψήφιο για τη διεκπεραίωση κάποιου θέματος.