Γερμανικά για ενήλικες

ΠΤΥΧΙΑ

A2 Grundstufe Deutsch 2

A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2 GD2)


Οι εξετάσεις του ÖSD για το A2 Grundstufe Deutsch απευθύνονται σε υποψηφίους από 14 ετών. Για την εξέταση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε περιστάσεις, που αφορούν την καθημερινή και την επαγγελματική ζωή. Στο επίκεντρο της εξέτασης αυτής βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για απλά θέματα.


Μέρη της εξέτασης


Κατανόηση γραπτού κειμένου

Με δύο ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση κειμένων από την Αυστρία, την Ελβετία και τη Γερμανία.

Διάρκεια: 30 λεπτά


Ακουστική κατανόηση

Με τρεις ασκήσεις εξετάζεται η κατανόηση ακουστικών κειμένων σε κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά


Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος, απαντάει σε ένα e-mail. Tο κείμενο αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 30 λεπτά


Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ασκήσεις: ο υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του και κάνει ένα διάλογο με τον συνυποψήφιό του. Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά.

Οι υποψήφιοι  για το A2 Grundstufe Deutsch 2 εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.