• Αγγλικά

  Προετοιμασία και πτυχία TOEIC για ενήλικες

  Παιδιά - Έφηβοι

  • YLE

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης:

   Χρήση:

   Διαβάστε Περισσότερα
  • KET

   KEY ENGLISH TEST

   Επίπεδο Γλώσσας: Α2 C Senior

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • PET

   PRELIMINARY ENGLISH TEST

   Επίπεδο Γλώσσας: B1 D Senior

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • FCE - ECCE

   CAMBRIDGE - MICHIGAN

   Επίπεδο Γλώσσας: B2

   Χρόνος Απόκτησης: 4-8 μήνες*

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα
   *4 μήνες για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CAE - ALCE

   CAMBRIDGE - HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

   Επίπεδο Γλώσσας: C1

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CPE - ECPE

   CAMBRIDGE - MICHIGAN

   Επίπεδο Γλώσσας: C2

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα

  Ενήλικες

  • PET

   PRELIMINARY ENGLISH TEST

   Επίπεδο Γλώσσας: B1 D Senior

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • KET

   KEY ENGLISH TEST

   Επίπεδο Γλώσσας: Α2 C Senior

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • FCE – ECCE

   CAMBRIDGE - MICHIGAN

   Επίπεδο Γλώσσας: B2

   Χρόνος Απόκτησης: 4-8 μήνες*

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα
   *4 μήνες για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CAE - ALCE

   CAMBRIDGE - HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

   Επίπεδο Γλώσσας: C1

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CPE - ECPE

   CAMBRIDGE - MICHIGAN

   Επίπεδο Γλώσσας: C2

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • TOEIC

   Μαθήματα TOEIC - Test of English for International Communication

   Επίπεδο Γλώσσας: Α2, Β1, Β2

   Χρόνος Απόκτησης: ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 1-3μήνες

   Χρήση: αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στον εργασιακό χώρο

   Διαβάστε Περισσότερα

  Business

  • BEC

   BEC - Business English Certificate

   Επίπεδο Γλώσσας: B2,C1

   Χρόνος Απόκτησης: ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 2-4μήνες

   Χρήση: εισαγωγή σε προπτυχιακά προγράμματα αμερικάνικων κολλεγίων

   Διαβάστε Περισσότερα
  • BULATS

   BULATS - Business Language Testing Service

   Επίπεδο Γλώσσας: Α2, Β1, Β2

   Χρόνος Απόκτησης: με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 1-3μήνες

   Χρήση: αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στον εργασιακό χώρο

   Διαβάστε Περισσότερα

  Ειδικά Προγράμματα

  • TOEFL ibt

   TOEFL Test of English as a foreign Language

   Επίπεδο Γλώσσας: B2, C1

   Χρόνος Απόκτησης: ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 1-4μήνες

   Χρήση: εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα αγγλόφωνων πανεπιστημίων

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Μαθήματα IELTS

   Μαθήματα IELTS - International English Language Testing System

   Επίπεδο Γλώσσας: B1, B2

   Χρόνος Απόκτησης: ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 1-4μήνες

   Χρήση: αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα αγγλόφωνων πανεπιστημίων ή για μετανάστευση

   Διαβάστε Περισσότερα
  • GRE

   GRE Graduate Record Examinations

   Επίπεδο Γλώσσας: C1

   Χρόνος Απόκτησης: ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 2-5μήνες

   Χρήση: εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα αγγλόφωνων πανεπιστημίων

   Διαβάστε Περισσότερα
  • GMAT

   GMAT Graduate Management Admission

   Επίπεδο Γλώσσας: C1

   Χρόνος Απόκτησης: ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 2-5μήνες

   Χρήση: εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα αγγλόφωνων πανεπιστημίων

   Διαβάστε Περισσότερα
  • TOEIC

   TOEIC - Test of English for International Communication

   Επίπεδο Γλώσσας: Α2, Β1, Β2

   Χρόνος Απόκτησης:

   Χρήση: αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στον εργασιακό χώρο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • SAT

   SAT - Scholastic Aptitude Test

   Επίπεδο Γλώσσας: B2,C1

   Χρόνος Απόκτησης: ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 2-4μήνες

   Χρήση: εισαγωγή σε προπτυχιακά προγράμματα αμερικάνικων κολλεγίων

   Διαβάστε Περισσότερα

  Ταχύρυθμα προγράμματα Αγγλικών από επίπεδο Aρχαρίων έως Proficiency

  μαθήματα αγγλικών

  εξετάσεις IELTS

  μεταπτυχιακά

  σπουδές στο εξωτερικό

  προετοιμασία IELTS

  μαθήματα IELTS

  test TOEFL-GMAT-IELTS

  Μαθήματα IELTS στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | So easy

 • Γαλλικά

  Παιδια - Εφηβοι

  • DELF A1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DELF A2

   Επίπεδο Γλώσσας: Στοιχειώδης γνώση

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DELF Β1

   Επίπεδο Γλώσσας: μέτρια γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 6-8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DELF Β2 - SORBONNE B2

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 6-8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DALF C1 - SORBONNE C1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DALF C2 - SORBONNE C2

   Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα

  Ενήλικες

  • DELF A1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DELF A2

   Επίπεδο Γλώσσας: Στοιχειώδης γνώση

   Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DELF Β1

   Επίπεδο Γλώσσας: μέτρια γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 6-8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DELF Β2 - SORBONNE B2

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 4-8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DALF C1 - SORBONNE C1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 6-8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • DELF Β2 - SORBONNE B3

   Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 6-8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα

  μαθήματα γαλλικών

 • Γερμανικά

  ξένες γλώσσες και πτυχία σε Γερμανικά για ενήλικες

  Γερμανικά για παιδιά

  Γερμανικά για φοιτητές

  ταχύρυθμα τμήματα

  μαθήματα γερμανικών

  Παιδια - Εφηβοι

  Ενήλικες

  • START IN DEUTSCH 1 (A1) -
   GD 1 Grundstufe Deutsch 1 (A1)

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 7 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • START IN DEUTSCH 2 (A2) -
   GD 2 Grundstufe Deutsch 1 (A2)

   Επίπεδο Γλώσσας: Α1 (στοιχειώδης γνώση)

   Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • ZB1- Zertifikat Deutsch (B1)

   Επίπεδο Γλώσσας: μέτρια γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • ZERTIFIKAT B2 -
   MD Mittelstufe Deutsch (B2)

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 10 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • OD Oberstufe Deutsch (C1)

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 10 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • WD Wirtschaftssprache Deutsch (C2)

   Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 10 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα

 • Ισπανικά

  Παιδιά - Έφηβοι

  • Nivel A1 Escolar

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Nivel A2

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Nivel B1 Escolar

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Nivel B2

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα

  Ενήλικες

  • Nivel A1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Nivel A2

   Επίπεδο Γλώσσας: Α1 (στοιχειώδης γνώση)

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Nivel B1

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης:

   Χρήση:

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Nivel B2

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης:

   Χρήση:

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Nivel C1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα
  • Nivel C2

   Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα

  μαθήματα ισπανικών

 • Ιταλικά

  Παιδιά - Έφηβοι

  • CELI 1 JUNIOR

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CELI 2 JUNIOR

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CELI 3 JUNIOR

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 -16 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα

  Ενήλικες

  • CELI 1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 6 μήνες (προαιρετικό)

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CELI 2

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CELI 3

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CELI 4 – DIPLOMA

   Επίπεδο Γλώσσας: πολύ καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 -10 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • CELI 5

   Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 -12 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα

  μαθήματα ιταλικών

 • Κινέζικα

  Παιδιά - Έφηβοι

  • YCT 1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα
   *μαθητές έως 15 ετών

   Διαβάστε Περισσότερα
  • YCT 2

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα
   *μαθητές έως 15 ετών

   Διαβάστε Περισσότερα
  • YCT 3

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα
   *μαθητές έως 15 ετών

   Διαβάστε Περισσότερα
  • YCT 4

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση

   Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα
   *μαθητές έως 15 ετών

   Διαβάστε Περισσότερα

  Ενήλικες

  • HSK 1

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Διαβάστε Περισσότερα
  • HSK 2

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση

   Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • HSK 3

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • HSK 4

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 24 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • HSK 5

   Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 24 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα
  • HSK 6

   Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 36-48 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Διαβάστε Περισσότερα

  μαθήματα κινέζικων

 • Ρώσικα

  Ενήλικες

  μαθήματα ρωσικών

 • Τούρκικα

  Ενήλικες

  • Temel 2 (Α1)

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • Temel 4 (Α2)

   Επίπεδο Γλώσσας: βασική γνώση

   Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • Orta 4 (Β1)

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • Yüksek 2 (B2)

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • Yüksek 4 (C1)

   Επίπεδο Γλώσσας: ανώτερη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 -12 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF

  μαθήματα τουρκικών

 • Αραβικά

  Ενήλικες

  • A

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πιστοποίηση γλωσσομάθειας

   Διαβάστε Περισσότερα
  • B

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση

   Χρόνος Απόκτησης: 8 -12 μήνες

   Χρήση: πιστοποίηση γλωσσομάθειας

   Διαβάστε Περισσότερα

  Ξένες γλώσσες Αραβικά - μαθήματα αραβικών

  μαθήματα για ενήλικες

  μαθήματα για παιδιά

  ταχύρυθμα προγράμματα