Πρόσληψη στο Δημόσιο, Δες τι χρειάζεσαι!

TOIEC επίπεδο Β2 σε 1-2 μήνες!
ECDL σε 1 μήνα!
Οι 2 βασικές πιστοποιήσεις για το δημόσιο είναι εδώ!

801 11 50 60 70
info@soeasy.gr
Κουντουριώτου 108 Πειραιάς
Κεντρική Διεύθυνση