Τεχνολογία: Πως συμβάλει στη ζωή μας.

Τεχνολογία: Πως συμβάλει στη ζωή μας.

Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς ασκώντας πολύ µεγάλη επίδραση σε όλους τους τοµείς της ζωής µας. Ξεκινώντας από τον τοµέα της εκπαίδευσης βλέπουµε δύο από τα πιο σηµαντικά εργαλεία που αποκτήσαµε από την ανάπτυξή της και δεν είναι άλλα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο. Θεωρούνται και είναι ο καλύτερός µας σύµµαχος, τα απόλυτα εργαλεία που φέρνουν ταχύτατα µε τη δύναµη της εικόνας, αστείρευτο όγκο πληροφορίας και εφαρµογών, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων παραγωγικότερων µοντέλων διδασκαλίας και διευρύνουν µέρα µε τη µέρα, τους γνωστικούς µας ορίζοντες εύκολα και κατανοητά.


Η τεχνολογία και η επιστήµη είναι αλληλένδετες έννοιες και το αποτέλεσµα του συνδυασµού τους, είναι η κινητήριος  δύναµη της εξέλιξής µας. 


Άλλωστε, η επιστήµη είναι καθαρή έρευνα και η τεχνολογία, η δυνατότητα άµεσης εφαρµογή της. Η µεταβολή αυτών των δύο επηρεάζει την υλική βάση του πολιτισµού µας, µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση νέων κοινωνικών, οικονοµικών αλλά και πολιτικών σχέσεων.  Φυσικά η συµβολή της τεχνολογίας δεν έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα αλλά και αρνητικά. 


Θετικά αποτελέσµατα της τεχνολογίας:Στα θετικά συγκαταλέγονται εφαρµογές σε όλους του τοµείς του πολιτισµού µας, για παράδειγµα στην κατασκευή οικιακών συσκευών, παρέχοντας αυτοµατισµούς αλλά και άνεση, καλύτερα µέσα µεταφοράς, τηλεπικοινωνίες µε ταχύτατη µετάδοση οπτικοακουστικών µηνυµάτων, καλύτερα µηχανήµατα αλλά και φάρµακα ή λιπάσµατα στον τοµέα της γεωργίας, ροµποτική χειρουργική ή τηλεϊατρική στον τοµέα της ιατρικής και άλλα πολλά σε διάφορους άλλους τοµείς όπως είναι ο τοµέας του διαστήµατος µε τηλεσκόπια, δορυφόρους, πύραυλους και ραντάρ ή ακόµα και το δοµηµένο περιβάλλον µε εφαρµογές σε οικοδοµήµατα, κάνοντας τον κόσµο µας καλύτερο.


Αρνητικά αποτελέσµατα της τεχνολογίας:Στα αρνητικά συγκαταλέγονται η κακή επίδραση της τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο µε αρνητική επίδραση στον ψυχικό, ηθικό αλλά και πνευµατικό τοµέα. Τελειώνοντας, να αναφέρουµε ότι η τεχνολογία όταν χρησιµοποιείται µε το σωστό τρόπο, είναι εργαλείο και δύναµη, παρέχοντας περισσότερα θετικά από ό,τι αρνητικά στοιχεία και δηµιουργώντας ένα καλύτερο αύριο για εµάς και τα παιδιά µας.Σάββας Καλλιγέρης e-Business Manager


* Το άρθρο είναι αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Foreink" (έκδοση 01, καλοκαίρι 2016) που κυκλοφόρησε δωρεάν και είναι μία ευγενική χορηγία του Ομίλου So Easy

Επιστροφή