• Τμήματα Προφορικού / Γραπτού Λόγου

  • Για σπουδαστές όλων των επιπέδων και ηλικιών.
  • Για βελτίωση του προφορικών λόγω ταξιδιού, σπουδών, μετανάστευση.
  • Για εκμάθηση ορολογίας και ενσωμάτωσής της στον προφορικό λόγο.
  • Για βελτίωση γραπτού λόγου λόγω επαγγελματικών αναγκών.
 • Καλοκαιρινά Μαθήματα

  • Ενισχυτικά μαθήματα για αδύναμους σπουδαστές.
  • Επίσπευση συνολικού χρονοδιαγράμματος για άριστους σπουδαστές.
  • Κάλυψη μέρους της ύλης για επίσπευση πτυχίου
  • Δημιουργική απασχόληση σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.