• Τμήματα Προφορικού / Γραπτού Λόγου

    • Για σπουδαστές όλων των επιπέδων και ηλικιών.
    • Για βελτίωση του προφορικών λόγω ταξιδιού, σπουδών, μετανάστευση.
    • Για εκμάθηση ορολογίας και ενσωμάτωσής της στον προφορικό λόγο.
    • Για βελτίωση γραπτού λόγου λόγω επαγγελματικών αναγκών.