ΠΤΥΧΙΑ

CELI 5

Περιγραφή:

Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test.

  • Κατανόηση κειμένου.
  • Γραπτή απόδοση.
  • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
  • Γραμματική και λεξιλόγιο.
  • Προφορική έκφραση.

Διάρκεια / Ισχύς:

Για πάντα.

Χρησιμότητα:

Το πτυχίο πιστοποιεί την επάρκεια της Ιταλικής Γλώσσας. Οι κάτοχοι του πτυχίου έχουν άριστες γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.