ΠΤΥΧΙΑ

CELI 4 – DIPLOMA

Περιγραφή:

Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test:


  • Κατανόηση κειμένου.
  • Γραπτή απόδοση.
  • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
  • Γραμματική και λεξιλόγιο.
  • Προφορική έκφραση.


Διάρκεια / Ισχύς:

Για Πάντα.


Χρησιμότητα:

Γνώση σε επίπεδο medium, παρέχει γνώσεις σε όσους χρειάζονται την ιταλική γλώσσα για επαγγελματικούς λόγους και λόγους σπουδών. Δίνει έμφαση στις εκφράσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής.

Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.