ΠΤΥΧΙΑ

CELI 2

Περιγραφή:


Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test:

  • Κατανόηση κειμένου.
  • Γραπτή απόδοση.
  • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
  • Γραμματική και λεξιλόγιο.
  • Προφορική έκφραση.


Διάρκεια / Ισχύς:

Για πάντα.


Χρησιμότητα:

Γνώση σε επίπεδο elementary. Είναι εξετάσεις για μαθητές κατωτέρου μέσου επιπέδου. Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν τη γλωσσική ικανότητα για να επικοινωνούν στα Ιταλικά σε προβλέψιμες συναναστροφές.


Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.