ξένες γλώσσες ισπανικά για παιδιά και εφήβους

Ispanika Teenager
 • Nivel Α1 - Escolar

  • ΗΛΙΚΙΑ: 11-12 (Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού και γραπτού λόγου.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.
  • ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL A1 ESCOLAR, το πρώτο πτυχίο των Ισπανικών από το Instituto Cervantes.

  μαθήματα ισπανικών για παιδιά

  φροντιστήριο ξένων γλωσσών

  παιδικό τμήμα

  πτυχία ισπανικών

 • Nivel Α2

  • ΗΛΙΚΙΑ: 12-13 (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού, γραπτού λόγου και της ακουστικής ικανότητας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.
  • ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL A2, το δεύτερο πτυχίο των Ισπανικών από το Instituto Cervantes.
 • Nivel Β1 - Escolar

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην Ισπανική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ολοκλήρωση της Ισπανικής γραμματικής. Ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.
  • ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL Β1 ESCOLAR, το τρίτο πτυχίο των ισπανικών από το Instituto Cervantes.

  φροντιστήριο ξένων γλωσσών

  μαθήματα ισπανικών

 • Nivel Β2

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Σωστή χρήση της Ισπανικής γλώσσας. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με στόχο την άμεση επικοινωνία.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Εxtra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο διαμορφωμένο σύμφωνα με τις εξετάσεις του πτυχίου, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.
  • Δυνατότητα σε παιδιά Λυκείου προετοιμασία για Πανελλήνιες εξετάσεις.
  • ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL Β2, το τέταρτο πτυχίο των Ισπανικών από το Instituto Cervantes.
 • Nivel C1

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην Ισπανική γλώσσα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και χρήση της γλώσσας σε υψηλότερο επίπεδο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου, ταινίες από ισπανόφωνο κινηματογράφο, mock tests.
  • ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL C1, το πέμπτο πτυχίο των Ισπανικών από το Instituto Cervantes
 • Nivel C2

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Χειρισμός της Ισπανική γλώσσα σε υψηλότατο επίπεδο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου, ταινίες από ισπανόφωνο κινηματογράφο, mock tests.
  • ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL C2, το έκτο πτυχίο των ισπανικών από το Instituto Cervantes. Παρέχεται άδεια και επάρκεια διδασκαλίας.
 • Σχετικά Πτυχία

  ξένες γλώσσες ισπανικά για παιδιά, πτυχία

  • Nivel A1 Escolar

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Κατέβασε το PDF
  • Nivel A2

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Κατέβασε το PDF
  • Nivel B1 Escolar

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Κατέβασε το PDF
  • Nivel B2

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

   Κατέβασε το PDF