• Προετοιμασία Παννεληνίων Εξετάσεων

  Προετοιμασία Παννεληνίων Εξετάσεων ξένες γλώσσες γερμανικά - Ειδικά προγράμματα γερμανικών για ενήλικες και παιδιά σπουδαστές όλων των επιπέδων και ηλικιών. Προετοιμασία για πανελλήνιες

  Για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις το επίπεδο των σπουδαστών πρέπει να είναι τουλάχιστον Β2 ή C1. Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από το επίπεδο γλωσσομάθειας του σπουδαστή.

 • Τμήματα Προφορικού / Γραπτού Λόγου

  • Για σπουδαστές όλων των επιπέδων και ηλικιών.
  • Για βελτίωση του προφορικών λόγω ταξιδιού, σπουδών, μετανάστευση.
  • Για εκμάθηση ορολογίας και ενσωμάτωσής της στον προφορικό λόγο.
  • Για βελτίωση γραπτού λόγου λόγω επαγγελματικών αναγκών.
 • Καλοκαιρινά Μαθήματα

  • Ενισχυτικά μαθήματα για αδύναμους σπουδαστές.
  • Επίσπευση συνολικού χρονοδιαγράμματος για άριστους σπουδαστές.
  • Κάλυψη μέρους της ύλης για επίσπευση πτυχίου
  • Δημιουργική απασχόληση σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.