• Α1 - Α2

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εισαγωγή στην Γερμανική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση σε γραμματική, συντακτικό και παραγωγή λόγου.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις, DVD (απλές συνεντεύξεις ή αποσπάσματα από ταινίες προσαρμοσμένες στο επίπεδο αυτό), Talking Dice.
  • ΠΤΥΧΙΑ: START IN DEUTSCH 1 (A1), το πρώτο πτυχίο των Γερμανικών για τους ενήλικες από το Goethe Institute.

  GD 1 GRUNDSTUFE DEUTSCH 1 (A1) από το ÖSD.

  γερμανικά για ενήλικες

  ταχύρυθμα τμήματα σε μαθήματα γερμανικών

 • Α2 - Β1

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην Γερμανική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό ακουστικό και γραπτό λόγο. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται προετοιμασία για το 3ο πτυχίο των Γερμανικών.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, tabu, DVD real language, Talking Dice.
  • ΠΤΥΧΙΑ: START IN DEUTSCH 2 (A2), το δεύτερο πτυχίο των Γερμανικών για τους ενήλικες από το Instituto Goethe.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Εάν το επιθυμεί ο σπουδαστής να συμμετάσχει στις εξετάσεις στα μέσα της χρονιάς.

  GD 2 GRUNDSTUFE DEUTSCH 2 (A2) από το ÖSD.

  ZERTIFIKAT B1, το τρίτο πτυχίο των γερμανικών από το Goethe- ÖSD δίνεται με την ολοκλήρωση του course.

 • ZERTIFIKAT B2

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται όλη η γραμματική της Γερμανικής γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση σε λεξιλόγιο, παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας . Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το 4ο πτυχίο των Γερμανικών.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, αυθεντικά άρθρα από τον τύπο, λογοτεχνία, mock tests, DVD real language , Talking Dice,Tabοο.
  • ΠΤΥΧΙΑ: ZERTIFIKAT B2, το τέταρτο πτυχίο των γερμανικών από το Goethe.

  MD MITTELSTUFE DEUTSCH (B2) από το ÖSD.

 • Goethe-Zertifikat C1 - OD Oberstufe Deutsch (C1)

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Κατανόηση κειμένων υψηλού βαθμού δυσκολίας. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε πολύπλοκα θέματα. Χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία. Προετοιμασία για τις εξετάσεις.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, αυθεντικά άρθρα από τον τύπο, λογοτεχνία, mock tests, DVD real language .
  • ΠΤΥΧΙΑ: Zertifikat C1, το πέμπτο πτυχίο των γερμανικών από το Goethe.

  OD Oberstufe Deutsch (C1) από το ÖSD.

 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom - WD Wirtschaftssprache Deutsch (C2)

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Χειρισμός της Γερμανικής γλώσσας σε υψηλότατο επίπεδο. Προετοιμασία για τις εξετάσεις.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, αυθεντικά άρθρα από τον τύπο, mock tests, DVD real language.
  • ΠΤΥΧΙΑ: Goethe-Zertifikat C2:Großes Deutsches Sprachdiplom, το έκτο πτυχίο των γερμανικών από το Goethe.

  WD Wirtschaftssprache Deutsch (C2) από το ÖSD.

 • Σχετικά Πτυχία

  ξένες γλώσσες Γερμανικά πτυχία για ενήλικες

  • START IN DEUTSCH 1 (A1) -
   GD 1 Grundstufe Deutsch 1 (A1)

   Επίπεδο Γλώσσας: αρχάριος

   Χρόνος Απόκτησης: 7 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • START IN DEUTSCH 2 (A2) -
   GD 2 Grundstufe Deutsch 1 (A2)

   Επίπεδο Γλώσσας: Α1 (στοιχειώδης γνώση)

   Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • ZB1- Zertifikat Deutsch (B1)

   Επίπεδο Γλώσσας: μέτρια γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • ZERTIFIKAT B2 -
   MD Mittelstufe Deutsch (B2)

   Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 10 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • OD Oberstufe Deutsch (C1)

   Επίπεδο Γλώσσας: αρκετά καλή γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 10 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • WD Wirtschaftssprache Deutsch (C2)

   Επίπεδο Γλώσσας: άριστη γνώση της γλώσσας

   Χρόνος Απόκτησης: 10 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF

 • ΜΕΘΟΔΟΣ «SO EASY FOR BUSY»

Δοκιμάστε τη Μέθοδο
Δοκιμάστε τη Μέθοδο

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για τα 3 πρώτα δωρεάν μαθήματά σας! Ξεκινήστε σήμερα!