• Προετοιμασία Παννεληνίων Εξετάσεων

  ειδικά προγράμματα για παιδιά

  Για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις το επίπεδο των σπουδαστών πρέπει να είναι τουλάχιστον Β2 ή C1. Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από το επίπεδο γλωσσομάθειας του σπουδαστή.

 • Καλοκαιρινά Μαθήματα

  • Ενισχυτικά μαθήματα για αδύναμους σπουδαστές.
  • Επίσπευση συνολικού χρονοδιαγράμματος για άριστους σπουδαστές.
  • Κάλυψη μέρους της ύλης για επίσπευση πτυχίου
  • Δημιουργική απασχόληση σε ξενόγλωσσο περιβάλλον.
 • Τμήματα Προφορικού / Γραπτού Λόγου

  • Για σπουδαστές όλων των επιπέδων και ηλικιών.
  • Για βελτίωση του προφορικών λόγω ταξιδιού, σπουδών, μετανάστευση.
  • Για εκμάθηση ορολογίας και ενσωμάτωσής της στον προφορικό λόγο.
  • Για βελτίωση γραπτού λόγου λόγω επαγγελματικών αναγκών.