ξένες γλώσσες αγγλικά για ενήλικες

 • αγγλικά για μεγάλους - ενήλικες

  ξένες γλώσσες αγγλικά για μεγάλους για ενήλικες proficiency, GMAT, FCE, ECCE, CAE, CPE, PET, KET, ALCE, TOEIC

  5 ΤΑΞΕΙΣ σε 9 ΜΗΝΕΣ!

 • ΕΠΙΠΕΔΟ 1

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Talking Dice, taboo, scrabble επιπλέον υλικό για εξάσκηση ακουστικής κατανόησης και προφορικού λόγου.
 • ΕΠΙΠΕΔΟ 2

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Talking Dice, taboo, scrabble επιπλέον υλικό για εξάσκηση ακουστικής κατανόησης και προφορικού λόγου.
  • ΠΤΥΧΙΑ: KET (Key English Test) το πρώτο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 ή αντίστοιχα πτυχία.
  • TOEIC A2- B1: αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στον εργασιακό χώρο.
 • ΕΠΙΠΕΔΟ 3

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Talking Dice, εγχειρίδια, taboo, scrabble επιπλέον υλικό για εξάσκηση ακουστικής κατανόησης και προφορικού λόγου.
  • ΠΤΥΧΙΑ: PET (Preliminary English Test) το δεύτερο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 ή αντίστοιχα πτυχία.
  • TOEIC B1 : αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στον εργασιακό χώρο.
 • Β2 LEVEL ( ECCE – FCE)

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, practice tests, Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, DVD real language, Talking Dice, taboo, mock tests.
  • ΠΤΥΧΙΑ: FCE ( FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) το πιο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.
  • ECCE (ENGLISH CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH) αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Michigan που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.
  • TOEIC B2: αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στον εργασιακό χώρο.
 • C1 LEVEL (ADVANCED)

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου. Θεωρείται το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πτυχίου C2. Όσοι σπουδαστές το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις CAE (Cambridge English Advanced) ή σε αντίστοιχα πτυχία.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, practice tests, Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, DVD real language, Talking Dice, taboo.
  • ΠΤΥΧΙΑ: CAE (ADVANCED CERTIFICATE IN ENGLISH) αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1.
  • ALCE: αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του Hellenic American University που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1.
  • TOEIC C1: αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στον εργασιακό χώρο.
 • C2 LEVEL (PROFICIENCY)

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο και στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, practice tests ,Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, DVD real language , Talking Dice, taboo, mock tests.
  • ΠΤΥΧΙΑ: CPE ( CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH) διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2. Προς το παρόν δίνει την δυνατότητα απόκτησης επάρκειας και άδειας διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα.
  • ECPE (ENGLISH CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH) αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Michigan που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2. Προς το παρόν δίνει την δυνατότητα απόκτησης επάρκειας και άδειας διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα.
 • Σχετικά Πτυχία

  • PET

   PRELIMINARY ENGLISH TEST

   Επίπεδο Γλώσσας: B1 D Senior

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • FCE – ECCE

   CAMBRIDGE - MICHIGAN

   Επίπεδο Γλώσσας: B2

   Χρόνος Απόκτησης: 4-8 μήνες*

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα
   *4 μήνες για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών

   Κατέβασε το PDF
  • KET

   KEY ENGLISH TEST

   Επίπεδο Γλώσσας: Α2 C Senior

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • CPE - ECPE

   CAMBRIDGE - MICHIGAN

   Επίπεδο Γλώσσας: C2

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • CAE - ALCE

   CAMBRIDGE - HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

   Επίπεδο Γλώσσας: C1

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • TOEIC

   Test of English for International Communication

   Επίπεδο Γλώσσας: Α2, Β1, Β2

   Χρόνος Απόκτησης: ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και το στόχο από 1-3μήνες

   Χρήση: αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στον εργασιακό χώρο

   Κατέβασε το PDF

 • ΜΕΘΟΔΟΣ «SO EASY FOR BUSY»