ξένες γλώσσες αγγλικά για παιδιά και εφήβους

Agglika Teenager
 • Αγγλικά για παιδιά PRE - JUNIOR A

  Αγγλικά για παιδιά PRE - JUNIOR A

  • ΗΛΙΚΙΑ: 4-5 ΕΤΩΝ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Γνωριμία με την ξένη γλώσσα σε μια ηλικία που τα παιδιά την μαθαίνουν με φυσικό τρόπο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια, χειροτεχνίες, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιβλία.

  Ταχύρυθμα προγράμματα Αγγλικών

  φροντιστήρια αγγλικών ηλιούπολη

  αγγλικά πειραιάς

 • PRE - JUNIOR B

  Αγγλικά PRE JUNIOR B

  • ΗΛΙΚΙΑ: 6 ΕΤΩΝ (Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Γνωριμία με την ξένη γλώσσα σε πιο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον με γραφή και ανάγνωση αλλά όχι γραμματική.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια, χειροτεχνίες, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
 • JUNIOR A, JUNIOR Β

  Αγγλικά παιδικά JUNIOR A+B

  • ΗΛΙΚΙΑ: 7-9 ΕΤΩΝ (Β – Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, DVD, Talking Dice και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
  • ΠΤΥΧΙΑ: YLE STARTERS Το πρώτο πτυχίο των Young Learners English Tests κατάλληλο για τους δυνατούς μαθητές αποφοίτους της Junior B. Δίνεται επίσημη βεβαίωση από το Cambridge ESOL, η οποία δείχνει τις επιδόσεις, σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα μέχρι το πέντε, με ισάριθμα εμβλήματα του Cambridge.
 • JUNIOR A & B in one year

  • Υπάρχει αυτή η δυνατότητα με κριτήριο την ηλικία του παιδιού.
 • SENIOR A

  • ΗΛΙΚΙΑ: 10-11ΕΤΩΝ (Δ-Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, DVD, Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
  • ΠΤΥΧΙΑ: YLE STARTERS Το πρώτο πτυχίο των Young Learners English Tests κατάλληλο για τους αποφοίτους της senior A. Οι δυνατοί μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το YLE MOVERS το δεύτερο πτυχίο των Young Learners English Tests.
  • Δίνεται επίσημη βεβαίωση από το Cambridge ESOL, η οποία δείχνει τις επιδόσεις, σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα μέχρι το πέντε, με ισάριθμα εμβλήματα του Cambridge.

  προετοιμασία και πτυχία TOEIC

  Φροντιστήρια ξένων γλωσσών

  IELTS

  ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων

 • SENIOR B

  • ΗΛΙΚΙΑ: 11-12 ΕΤΩΝ (Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, DVD, Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, taboo, scrabble και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
  • ΠΤΥΧΙΑ: YLE MOVERS Το δεύτερο πτυχίο των Young Learners English Tests κατάλληλο για όλους τους αποφοίτους της senior B Οι δυνατοί μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το YLE FLYERS το τρίτο πτυχίο των Young Learners English Tests.
  • Δίνεται επίσημη βεβαίωση από το Cambridge ESOL, η οποία δείχνει τις επιδόσεις, σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα μέχρι το πέντε, με ισάριθμα εμβλήματα του Cambridge.
 • SENIOR C (Α2)

  • ΗΛΙΚΙΑ: 12-13 ΕΤΩΝ (ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD, Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, taboo, scrabble και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
  • ΠΤΥΧΙΑ: YLE FLYERS, το τρίτο πτυχίο των Young Learners English Tests κατάλληλο για όλους τους αποφοίτους της Senior C.
  • Δίνεται επίσημη βεβαίωση από το Cambridge ESOL, η οποία δείχνει τις επιδόσεις, σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα μέχρι το πέντε, με ισάριθμα εμβλήματα του Cambridge.
  • Οι μαθητές της Senior C που είναι 13 ετών μπορούν να δώσουν για το KET (Key English Test) το πρώτο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2.
 • SENIOR D (B1)

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο. Σ’ αυτή την τάξη ξεκινά η προετοιμασία για τα πτυχία.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD, Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, taboo, scrabble και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
  • ΠΤΥΧΙΑ: PET (Preliminary English Test) το δεύτερο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1.
 • Β2 LEVEL ( ECCE – FCE)

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, practice tests, Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, DVD real language, Talking Dice, taboo, mock tests.
  • ΠΤΥΧΙΑ: FCE ( FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH) το πιο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.
  • ECCE (ENGLISH CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH) αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Michigan που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.
 • C1 LEVEL (ADVANCED)

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου. Θεωρείται το πρώτο βήμα για την απόκτηση του πτυχίου C2. Όσοι σπουδαστές το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις CAE (Cambridge English Advanced) ή σε αντίστοιχα πτυχία.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, practice tests ,Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, DVD real language , Talking Dice, taboo.
  • ΠΤΥΧΙΑ: CAE ( ADVANCED CERTIFICATE IN ENGLISH) αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1.
  • ALCE αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του Hellenic American University που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1.
 • C2 LEVEL (PROFICIENCY)

  Αγγλικά C2 LEVEL PROFICIENCY

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο και στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, practice tests, Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, DVD real language, Talking Dice, taboo, mock tests.
  • ΠΤΥΧΙΑ: CPE (CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH) διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2.
  • ECPE (ENGLISH CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH) αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Michigan που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2.
 • Σχετικά Πτυχία

  • YLE

   Επίπεδο Γλώσσας:

   Χρόνος Απόκτησης:

   Χρήση:

   Κατέβασε το PDF
  • KET

   KEY ENGLISH TEST

   Επίπεδο Γλώσσας: Α2 C Senior

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • PET

   PRELIMINARY ENGLISH TEST

   Επίπεδο Γλώσσας: B1 D Senior

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • FCE - ECCE

   CAMBRIDGE - MICHIGAN

   Επίπεδο Γλώσσας: B2

   Χρόνος Απόκτησης: 4-8 μήνες*

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα
   *4 μήνες για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών

   Κατέβασε το PDF
  • CAE - ALCE

   CAMBRIDGE - HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

   Επίπεδο Γλώσσας: C1

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF
  • CPE - ECPE

   CAMBRIDGE - MICHIGAN

   Επίπεδο Γλώσσας: C2

   Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες

   Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

   Κατέβασε το PDF