ΠΤΥΧΙΑ

Δημήτρης

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (A2 KID2)


Το Α2 Kompetenz in Deutsch 2 ÖSD εξετάζει την ικανότητα των παιδιών να συνεννοούνται σε στοιχειώδες επίπεδο σε απλές περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία θέματα. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους ηλικίας 10-14 ετών.


Κατανόηση κειμένου

Με τρία διαφορετικά κείμενα και ανάλογες ασκήσεις εξετάζεται η γενική κατανόηση και η κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών των κειμένων από την Αυστρία, την Ελβετία και τη Γερμανία


Διάρκεια: 35 λεπτά


Ακουστική κατανόηση

Η συνολική και επιμέρους ακουστική κατανόηση εξετάζεται με τρεις ασκήσεις στην κοινή γερμανική γλώσσα της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας.


Διάρκεια: 15 λεπτά


Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος γράφει ένα e- mail σε έναν φίλο/μία φίλη απαντώντας σε τέσσερις απλές ερωτήσεις.


Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση του A2 Kompetenz in Deutsch 2 περιλαμβάνει δύο ασκήσεις: ο υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του και κάνει ένα διάλογο με τον συνυποψήφιό του. Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.


Διάρκεια: 10 λεπτά

Διεξαγωγή της εξέτασης

Οι υποψήφιοι για το A2 Kompetenz in Deutsch 2 εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας μέρους της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) υπάρχει η δυνατότητα επανάληψής του σε όλες τις εξεταστικές κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.